Aske

Aske 

Aske er et punkt under de analytiske bestanddele på alt hunde- og kattemad.

Aske er IKKE en tilsat ingrediens, men derimod den rest der teknisk set er tilbage efter komplet forbrænding af foderet. Det er et foder-teknisk mål der skal oplyses, og som i virkeligheden kaster en smule lys på mængden af mineraler og dermed også indirekte ben-indholdet i maden.

Det kan også siges generelt at hvis maden indeholder en stor mængde aske, er der en høj sandsynlighed for at det kødmel der er anvendt i produktet ikke har været af højeste kvalitet.